Satbara update: या “तीन” गोष्टीच्या मदतीने जाणून घ्या आपल्या जमिनीचा सातबारा खरा आहे की खोटा

Nick
3 Min Read

Satbara update नमस्कार शेतकरी मित्रानो स्वागत आहे तुमचे आपल्या या ब्लॉग मध्ये आज आपण सातबारा खरा आहे की खोटा हे ओळखणार आहों, तसेच सातबारा खोटा असेल तर कसा ओळखायचे याची संपूर्ण माहिती सांगणार आहे.

ज्याच्याकडे शेती असेल त्यांना सातबारा ची अतिशय आवश्यकता भासते, कधी कधी शेतकरी लोकांना loan हवे असेल तर सातबारा लागतो.

नकली सातबारा का बनवला जातो व नकली सातबारा ओळखण्याचे फायदे

लोक ही कर्ज घेण्यासाठी नकली सातबारा बनवतात त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, पण जर तुम्ही हा सातबारा खरा आहे की खोटा आहे हे ओळखले तर फसवणूक होणार नाही.Satbara update

जेव्हा जमिनीचा व्यवहार होतो तेव्हा सातबारा ची गरज असते या व्यवहारात फसवणूक करण्यासाठीं नकली सातबारा तयार करतात.

जर तुम्हाला कधीपण शेतीवर कर्ज हवे असेल तर तुम्हाला सातबाराची अतिशय जास्त आवश्यकता असते. जर हा सातबारा नकली असेल तर कर्ज वसूल करण्यास अतिशय अडचण जाते त्यामुळे तुम्हाला पुन्हा कर्ज मिळणे कठीण होऊन जाते.Satbara update

या गोष्टीच्या मदतीने जाणून घ्या आपल्या जमिनीचा सातबारा खरा आहे की खोटा

काही वेळेस जमिनीचा सौदा करताना सुद्धा नकली सातबारा देऊन जमिनीचा व्यवहार करतात यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्याची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे तुम्हाला नेहमी सातबारा नकली आहे की असली हे ओळखता यायला हवा.

नकली सातबारा बनवणे आणि त्यावर व्यवहार करणे चुकीचे आहे यामुळे खूप लोकांचे नुकसान होत आहे, सगळ्यांना आमचे सांगणे आहे की सातबारा घेण्याआधी नेहमी नकली आहे की असली हे जाणून घ्यावा.

सातबारा हा नकली आहे की असली हे जाणून घेण्यासाठी आपण काही पद्धती दिल्या आहे ज्याच्या मदतीने तुम्ही याबद्दल जाणून घेऊ शकाल.

सर्वात आधी सातबारा घेताना त्या शेतकऱ्यांना त्याच्या जमिनीची संपूर्ण माहिती विचारून घेणे आवश्यक असते.

सातबारा घेताना त्या सातबाऱ्यवर तलाठी ची सही असणे गरजेचे आहे, ज्या सातबाऱ्यावर तलाठी ची सही नसेल तो सातबारा नकली समजला जातो.

आता डिजिटल युगानुसर सगळ्या सातबाऱ्यावर QR code दिला जात आहे, जर सातबाऱ्यावर हा कोड नसेल तर सातबारा नकली समजला जातो.

नवीन अपडेट्सच्या माहिती नुसार सातबाऱ्यावर आता एक नवीन आणि चांगला बदल केला गेला आहे, तुमच्या सातबाऱ्यावर जमिनीच्या माहिती नुसार एक युनिक कोड दिला असतो जर हा कोड नसेल तर तुमचा सातबारा हा नकली समजला जातो.

मित्रांनो नेहमी या होती लक्षात ठेऊनच सातबारा उताऱ्यावर व्यवहार करा, तरच तुमची फसवणूक होणार नाही आणि तुमचा व्यवहार चांगला होईल

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment